#
previous arrow
next arrow
Slider
exchange

Tỷ giá ngoại tệ - Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
SJC 36.390 36.470
Ngoại tệ
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0

Giới thiệu

 • Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Công trình 3 là Công ty thi công Cầu, Đường – Đường sắt duy nhất đóng tại địa bàn Thành phố. Hồ Chí Minh – Trung tâm phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, nên Công ty luôn được ngành Đường sắt chú trọng củng cố và xây dựng để trở thành một đơn vị mạnh, đảm nhận tham gia thi công các công trình của ngành và ngoài ngành để trở thành một đơn vị mạnh, đảm nhận tham gia thi công các công trình của Ngành và ngoài ngành được ngành ưu tiên chỉ định thầu hoặc tham gia đấu thầu tất cả các công trình thi công, xây dựng cầu, đường – đường sắt trên địa bàn các tỉnh phía nam.

Lịch sử hình thành: 

 • Công ty Công trình đường sắt 3 được thành lập theo quyết định số 1125-TC/QĐ ngày 10/8/1997 của Bộ giao thông vận tải trực thuộc Tổng cục đường sắt, nay là “Tổng Công ty đường sắt Việt Nam”.
 • Trụ sở chính của Công ty đóng tại: 136/1 TRẦN PHÚ – PHƯỜNG 4 – QUẬN 5 – THÀNH PHỐ. HỒ CHÍ MINH
 • Căn cứ Nghị định số 338/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng nay là (Chính phủ) về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 3, trực thuộc Liên hiệp đường sắt Việt Nam “Quyết định số 1024-QĐ/TCCB-LĐ ngày 27/5/1993” Công ty là Doanh nghiệp nhà nước hạng 1.
 • Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần, Bộ giao thông vận tải Quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 3 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty Cổ phần.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 được thành lập theo quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ giao thông vận tải và Quyết định số 2411/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2004 về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3, trực thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam của Bộ giao thông vận tải từ ngày 23/9/2004 
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “đăng ký lần đầu” số 0300421520 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày 01/12/2010 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp là: 44.850.000.000 đồng
 • Ngày 11/11/2011 Công ty đã đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “lần thứ 7” do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp với Vốn điều lệ là: 55.609.980.000 đồng, với Mã doanh nghiệp 0300421520
 • Ngày 23/7/2013 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “lần thứ 8” do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp.
 • Ngày 11/12/2015 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “lần thứ 10” do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp với Vốn điêu lệ là: 80.000.000.000 đồng
 • Ngày 20/1/2016 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “lần thứ 11” do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp.
 • Ngày 11/7/2016 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “lần thứ 12” do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp.
 • Ngày 16/6/2017 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh “lần thứ 13” do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 • Ngày 09/6/2022 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh “lần thứ 14” do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 • Ngày 12/7/2022 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh “lần thứ 15” do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 • Ngày 04/01/2023 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh “lần thứ 16” do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với Vốn điều lệ là: 87.998.490.000 đồng
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: BXD – 00001069, do Cục công tác Phía Nam – Bộ Xây Dựng cấp ngày 06/4/2022, Phạm vi hoạt động xây dựng gồm:
 • + Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp nhẹ; Giao thông ( đường bộ) Hạ tầng kỹ thuật: Hạng 1.
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: BXD – 00001069, do Cục công tác Phía Nam – Bộ Xây Dựng cấp ngày 04/7/2022, Phạm vi hoạt động xây dựng gồm:
 • + Thi công xây dựng công trình: Giao thông ( cầu đường bộ, đường sắt, cầu đường sắt): Hạng 1

Lĩnh vực kinh doanh: 

 • Xây dựng công trình thi công, dân dụng, công nghiệp, đường dây dưới 35kV
 • Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng.
 • Khảo sát, lập dự án đầu tư, giám sát thi công công trình
 • Thiết kế: Tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, nội ngoại thất công trình, công trình giao thông “cầu, đường bộ”
 • Tư vấn thiết kế: Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt, thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, đô thị
 • Kiểm định công trình xây dựng
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
 • Chuẩn bị mặt bằng: Đào, đắp, san lắp mặt bằng tạo bãi
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao: Sản xuất tà vẹt, cấu kiện bê tông “không sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở”
 • Sản xuất vật liệu xây dựng “không sản xuất tại trụ sở”
 • Sản xuất cấu kiện kim loại: Sản xuất cấu kiện thép và sản phẩm thép và sản phẩm cơ khí “không sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở” .
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khu dân cư, đô thị, xây dựng công trình thủy lợi.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử hoặc đi thuê: Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh bất động sản.
 • Sửa chữa thiết bị khác: Sửa chữa xe máy, phương tiện, thiết bị giao thông vận tải “không gia công cơ khí, tái chế, phế thải, xi mạ điện tại trụ sở”
 • Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Mua bán vật tư, thiết bị giao thông vận tải. Mua bán vật liệu xây dựng. Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp, ngành giao thông vận tải.
 • Vận tải hành khách bằng đường bộ khác: Kinh doanh vận tải bằng Ô tô.
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn “không kinh doanh tại trụ sở”.
 • Xây dựng công trình công ích: Xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình thông tin, viễn thông, tín hiệu giao thông “không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở”.
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét: Đào mới, nạo vét kênh rạch, cửa sông, bến cảng.
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
 • Sản xuất khác chưa phân vào đâu: Sản xuất gối cầu, sản xuất ghi, gia công phụ kiện đường sắt . 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 
136/1 Trần phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT và Fax: +84 (028) 383-351102
Email: ctcongtrinh3@gmail.com