#
previous arrow
next arrow
Slider
exchange

Tỷ giá ngoại tệ - Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
SJC 36.390 36.470
Ngoại tệ
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0

Chức năng nhiệm vụ Công ty

  • Công ty Công trình đường sắt 3 được thành lập theo quyết định số 1125-TC/QĐ ngày 10/8/1997 của Bộ giao thông vận tải trực thuộc Tổng cục đường sắt, nay là “Tổng Công ty đường sắt Việt Nam”.
  • Trụ sở chính của Công ty đóng tại: 136/1 TRẦN PHÚ – PHƯỜNG 4 – QUẬN 5 – THÀNH PHỐ. HỒ CHÍ MINH
  • Căn cứ Nghị định số 338/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng nay là (Chính phủ) về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 3, trực thuộc Liên hiệp đường sắt Việt Nam “Quyết định số 1024-QĐ/TCCB-LĐ ngày 27/5/1993” Công ty là Doanh nghiệp nhà nước hạng 1.
  • Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần, Bộ giao thông vận tải Quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 3 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty Cổ phần.
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 được thành lập theo quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ giao thông vận tải và Quyết định số 2411/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2004 về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3, trực thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam của Bộ giao thông vận tải từ ngày 23/9/2004 
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “đăng ký lần đầu” số 0300421520 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày 01/12/2010 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp là: 44.850.000.000 đồng
  • Ngày 11/11/2011 Công ty đã đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “lần thứ 7” do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp với Vốn điều lệ là: 55.609.980.000 đồng, với Mã doanh nghiệp 0300421520
  • Ngày 23/7/2013 đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “lần thứ 8” do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố. Hồ Chí Minh cấp.