#
previous arrow
next arrow
Slider
exchange

Tỷ giá ngoại tệ - Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
SJC 36.390 36.470
Ngoại tệ
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0

CT3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT3 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp: Dự kiến 08h ngày 28/03/2014
– Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM
– Nội dung họp: Sẽ thông báo sau